Τι είναι ο Ασκληπιός One Health;

O Asclepius One Health  αποτελεί την πλατφόρμα Ενιαίας Υγείας, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει τον καταλύτη μέσω του οποίου όλοι οι τομείς Υγείας συνεργάζονται για την βελτίωση της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος, μέσα από σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων και έρευνας.