Μυλωνάς Χρήστος

Μυλωνάς Χρήστος, Δικηγόρος με ειδίκευση στο
Αστικό Δίκαιο. Ασκεί Δικηγορία από το 2004. Διατηρεί
γραφείο με συνεργάτες στην Αθήνα. Παράλληλα ως
Ταμίας της πλατφόρμας Ενιαίας Υγείας, του Asclepius
One Health platform, τρέχει συνεργασίες με φορείς του
εξωτερικού και του εξωτερικού τόσο με τον Δημόσιο
όσο και με τον Ιδιωτικό Τομέα, με σκοπό την ανάπτυξη
της Ενιαίας Υγείας. Διαθέτει ισχυρές σχέσεις με τον
κλάδο Υγείας, γνωρίζοντας πώς να κινητοποιήσει την
ομάδα και να εκτελέσει σχέδια δράσης για να οδηγήσει
τα αποτελέσματα. Διαθέτει πτυχίο Νομικής από το
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

< Εκτελεστικό Διοικητικό Συμβούλιο