Παναγιώτης Σουλάνδρος

Παναγιώτης Σουλάνδρος, αποφοίτησε το 1979 από την Σ.Σ.Ε ως αξιωματικός του
Μηχανικού και το 1982 εισήλθε στην Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (Γ.Υ.Σ) όπου και
εργάστηκε επί 24 χρόνια σε διάφορες θέσεις ευθύνης. Παράλληλα με την Γ.Υ.Σ, το 1989
αποφοίτησε από το Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. καθώς και το 1992 από το
Μεταπτυχιακό Τμήμα Πληροφορικής και επιχειρησιακής έρευνας του Ε.Κ.Π.Α.
Επιπροσθέτως, έλαβε πιστοποιήσεις για την συμμετοχή του σε περιβαλλοντικές και
τοπογραφικές μελέτες του Δημοσίου. Κατά τη στρατιωτική του υπηρεσία ασχολήθηκε
μεταξύ των άλλων, με την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού, τον έλεγχο εφαρμογής
μέτρων προληπτικής υγιεινής καθώς και με την υγειονομική ασφάλεια των τροφίμων.
Από το 2006 και για την επόμενη 10ετία, εργάστηκε ως ιδιώτης τοπογράφος μηχανικός και
ασχολήθηκε με τοπογραφικές μελέτες και  φωτοερμηνείες. Επίσης, εργάστηκε ως
εξωτερικός συνεργάτης των διευθύνσεων του Real Estate και της Τεχνικής Υπηρεσίας  της
Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και ως πραγματογνώμων μηχανικός του
Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθηνών. Ως τοπογράφος μηχανικός μεταξύ των άλλων
ασχολήθηκε, με φωτοερμηνείες αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων. Από αυτή
του τη μελέτη, αναπτύχθηκε το ενδιαφέρον του για το πώς ο άνθρωπος επηρεάζει το
φυσικό περιβάλλον, μέσα στο χρόνο. Η πολύπλευρη εργασιακή του εμπειρία, τον οδήγησε
να ενδιαφερθεί, τόσο για τη διαφύλαξη της υγείας του ατόμου όσο και για την προστασία
του φυσικού περιβάλλοντος. Έχοντας ως ερέθισμα όλα τα παραπάνω, άρχισε να
παρακολουθεί με ενδιαφέρον, επιστημονικές ημερίδες και διαλέξεις σχετικά με την
κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στην υγεία και στο περιβάλλον.

 

< Εκτελεστικό Διοικητικό Συμβούλιο