Γενικά για τις χορηγίες

Ο Asclepius One Health δεσμεύεται να δημιουργήσει συνεργιστικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ
των τομέων υγείας του ανθρώπου, της υγείας των ζώων και του παγκόσμιου
οικοσυστήματος.


Χορηγοί από Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς , μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις (Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Εμπορικές Επιχειρήσεις, Ιδιώτες) που επιθυμούν να στηρίξουν οικονομικά το έργο του Ασκληπιού One Health εγκρίνεται με πλειοψηφία της Eκτελεστικής Eπιτροπής.

 

2019 Χορηγίες

Sponsorship Level Institutional (non-profit) Individual Corporate (for profit)
Platinum 30,000 € plus 1,500 € plus 50,000 € plus
Gold 15,000 € plus 1,000 € plus 20,000 € plus
Supporter 5,000 € plus 500 € plus 5,000 € plus