Τι είναι η Ενιαία Υγεία;

Η Ενιαία Υγεία αναγνωρίζει ότι η υγεία των ανθρώπων, είναι συνδεδεμένη με την υγεία των ζώων και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζουν. Μέσα από μια διεπιστημονική και διατομεακή συνεργασία, όλοι οι Επαγγελματίες Υγείας, μοιράζονται τις γνώσεις τους σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, με σκοπό την

προστασία όλων των ζωντανών οργανισμών στον πλανήτη. Επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, Γιατροί, Κτηνίατροι, Βιολόγοι, Γεωπόνοι, Φαρμακοποιοί, Οδοντίατροι, Γεωπόνοι, Τεχνολόγοι Τροφίμων, και άλλοι, μέσα από συγκεκριμένες στρατηγικές, αναπτύσσουν γνώσεις και δεξιότητες, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η βελτίωση της υγείας, σωματικής και ψυχικής, ανθρώπων και ζώων, καθώς και της προστασίας του φυσικού τους περιβάλλοντος, με το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι, με στόχο τη βελτίωση της Δημόσιας Υγείας σε όλα τα επίπεδα, με μικρότερο απαιτούμενο χρόνο και κόστος.  Διεθνείς Οργανισμοί, Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, υποστηρίζουν την Ενιαία Υγεία, προχωρώντας σε δράσεις που αφορούν όλους μας.