ΠΡΟΦΙΛ

Ο Ασκληπιός One Health, αποτελεί μια πλατφόρμα Ενιαίας Υγείας,  με στόχο την βελτίωση της υγείας των ανθρώπων, των ζώων, και του περιβάλλοντος, μέσα από σχεδιασμό και εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων, οι οποίες απαιτούν την διεπιστημονική και δια-τομεακή συνεργασία όλων των Επιστημών Υγείας. Αποστολή μας η δημιουργία μιας κοινωνίας πολιτών, όπου οι εφαρμογές της Ενιαίας Υγείας ( One Health ), θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι της, αποκομίζοντας πολλαπλά οφέλη για τη Δημόσια Υγεία, μέσα από καινοτόμες ιδέες και δράσεις.

Ιδιαίτερα μέσα από την ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας, με τη συνεργατική προσπάθεια πολλαπλών επιστημονικών κλάδων  ( ιατρούς, κτηνιάτρους, γεωπόνους, φαρμακοποιούς, οδοντιάτρους, βιολόγους, διατροφολόγους ), που εργάζονται σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο – μπορεί να επιτευχθεί η βέλτιστη υγεία για τους ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον. Αρωγοί μας σε αυτήν την προσπάθεια στέκονται κορυφαίοι Επιστήμονες, από όλους τους χώρους, οι οποίοι με την εμπειρία τους, συνεισφέρουν στην υλοποίησή τους, όπως Ακαδημαικοί  Έλληνες και ξένοι, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Ιδιωτικοί και Δημόσιοι Φορείς , Διεθνείς πλατφόρμες Ενιαίας Υγείας.

Η εμπλοκή της επιστημονικής κοινότητας και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής για την υγεία και την κατανόηση της Ενιαίας Υγείας, η μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών , σχετικά με την ανίχνευση και διάγνωση ασθενειών καθώς και την εκπαίδευση και την έρευνα ( βασική και μεταφραστική), η προώθηση μιας πολύ-τομεακής προσέγγισης , αποτελούν τους κυριώτερους στόχους μας, διότι μόνο μέσα από συνεργασίες θα επιτευχθούν τα αποτελέσματα που επιθυμούμε, για μια Ενιαία Υγεία. Η συλλογή δεδομένων , δραστηριότητες ανάπτυξης και διάδοσης δράσεων που σχετίζονται με την βελτίωση της Δημόσιας Υγείας ( ζωο-ανθροπονόσοι, μικροβιακή αντοχή), εκπαιδευτικά σεμινάρια, workshop. Η ανάπτυξη της κατάλληλης επικοινωνίας των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από ερευνητικά προγράμματα, την τεχνολογία, τα θέματα της Ενιαίας Υγείας. Η μελέτη και προώθηση θεμάτων όπως η βελτίωση της ποιότητας ζωής ανθρώπου και ζώων, οι αλληλεπιδράσεις τους με το περιβάλλον καθώς και ο τομέας παραγωγής, επεξεργασίας και κατανάλωσης τροφίμων και των όλων των παραμέτρων οι οποίοι επιδρούν θετικά ή αρνητικά.

elGreek
en_GBEnglish elGreek