Η Αποστολή μας

Αποστολή μας, η δημιουργία μιας κοινωνίας πολιτών, όπου οι εφαρμογές της Ενιαίας Υγείας θα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της αποκομίζοντας πολλαπλά οφέλη για τη Δημόσια Υγεία, μέσα από καινοτόμες ιδέες και δράσεις. Στόχος είναι ο Ασκληπιός One Health να αποτελέσει έμπνευση για τις επόμενες γενιές, για «Μια Ενιαία Υγεία για Όλους».

Αρωγοί μας σε αυτήν την προσπάθεια, στέκονται κορυφαίοι Επαγγελματίες Υγείας, από όλους τους χώρους, οι οποίοι με την εμπειρία τους συνεισφέρουν στην υλοποίηση του.